Tag Archives: band 9 IELTS

IELTS Band 9 Vocab Secrets – Your Key To Band 9 Topic Vocabulary

Bạn đang sắp tham gia kì thi IELTS Học thuật? Bạn đang rất cần nâng cao vốn ngữ pháp của mình để chắc chắn đạt được một số điểm từ band 7 trở lên cho bài viết? >>> THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS ( CÙNG CD-ROM) Cuốn sách này được biên soạn để dành cho… Read More »