Tag Archives: kĩ năng làm bài viết

Toàn bộ về cách xây dựng câu trong IELTS writing

Ngữ pháp là tiêu chí chấm điểm quan trọng không chỉ ở bài Writing mà còn ở bài nói Speaking. Về cụ thể, đi kèm với việc dùng từ vựng một cách chính xác trong văn cảnh, ngữ pháp còn liên quan đến việc bạn trình bày một câu. Hay nói cách khác, người chấm… Read More »

Biết cách dùng mệnh đề quan hệ để đạt điểm cao trong bài Viết IELTS 2

Mệnh đề quan hệ ( Relative clauses) là một dạng câu vô cùng quen thuộc đối với những bạn học tiếng anh học thuật nói chung. Tuy nhiên việc nắm rõ các dạng câu và chức năng của từng loại, cũng như cách dùng hợp lí thì không phải ai cũng thông thạo. Hãy thử… Read More »

IELTS WRITING: BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH VIẾT MỘT CÂU PHỨC? (P2)

Làm thế nào để viết được một câu phức? Hãy nhớ rằng một câu phức chỉ là nhiều câu đơn cùng nhau tạo thành một câu. Do đó chúng ta cần phải học và sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Dưới đây là một vài cách mà chúng ta có… Read More »

25% số điểm IELTS phần writting task1 là ở từ vựng, bạn có biết? (P1)

Bài thi IELTS Academic task 1 yêu cầu bạn sử dụng một số từ vựng để trình bày các dữ liệu được đưa ra trong biểu đồ tròn / thanh / đường / hỗn hợp hoặc để mô tả quá trình hoặc dòng chảy. Bạn cần sử dụng từ vựng thích hợp, trình bày các… Read More »