Tag Archives: bài IELTS writting task 1

25% số điểm IELTS phần writting task1 là ở từ vựng, bạn có biết? (P2)

Cấu trúc của bài viết IELTS Academic task 1( Dạng bài báo cáo) Giới thiệu (Introduction) Giới thiệu (Một điều rất không nên làm là sao chép từ y nguyên từ câu hỏi vào câu trả lời.) + Tổng quan / Xu hướng chung. (Điều mà bạn nhìn thấy đầu tiên ở sơ đồ khi… Read More »