Tag Archives: kĩ năng đọc

BÍ MẬT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC BAND 9.0 TRONG BÀI ĐỌC IELTS

Để tôi kể bạn nghe một bí mật. Bài kiểm tra đọc IELTS không thực sự là một bài kiểm tra kĩ năng đọc. Điều đương nhiên là bạn cần những kĩ năng như đọc lướt và đọc rà lấy thông tin, tuy nhiên có rất nhiều người làm tốt bài thi IELTS mà không… Read More »

NHỮNG “CÔNG THỨC LÀM BÀI” VÔ CÙNG HỮU ÍCH CHO BÀI IELTS READING (P2)

Dưới đây là phần tiếp theo của P1 về những mánh nhỏ cần nắm vững để có thể giúp thí sinh tự tin bước vào phòng thi IELTS, bạn đã đạt được kĩ năng nào rồi? >>> Những công thức làm bài vô cùng hữu hiệu cho bài IELTS reading (p1) Nắm chắc ý chính… Read More »