Tag Archives: note

Cách mà bạn đang học từ vựng có đúng không?

Cách mà bạn đang học từ vựng có đúng không? Cách chán nản và kém hiệu quả nhất đề học từ vựng chắc chắn là việc bạn cố nhồi nhét một danh sách dài các từ hoặc đơn giản là học thuộc cuốn từ điển. Tại sao? Vì bạn sẽ chán và mệt mỏi rất… Read More »