Tag Archives: thi thửu IELTS

Road to IELTS- “Đứa con của British Council”

Road to IELTS- “Đứa con của British Council”. Được cung cấp bởi British Council, sách hướng dẫn này có cái bài thi thử, video hướng dẫn,cùng các bài tập tương tác. Đây là một khóa học trực tuyến có sẵn trong ba phiên bản: “test drive”, “last minute” và “full version”. >>> IELTS Advantage: Writing skills… Read More »