Tag Archives: tips làm bài đọc IELTS

NHỮNG “CÔNG THỨC LÀM BÀI” IELTS READING (P2)

NHỮNG “CÔNG THỨC LÀM BÀI” IELTS READING (P2). Dưới đây là phần tiếp theo của P1 về những mánh nhỏ cần nắm vững để có thể giúp thí sinh tự tin bước vào phòng thi IELTS, bạn đã đạt được kĩ năng nào rồi? >>> Những công thức làm bài vô cùng hữu hiệu cho… Read More »