Tag Archives: từu vựng trong IELTS

Tầm quan trọng của Ngữ pháp và Từ vựng trong IELTS

Tại sao ngữ pháp và từ vựng lại quan trọng? Thật ra không hề có phần kiểm tra ngữ pháp và từ vựng riêng trong bài kiểm tra IELTS trên thực tế, nhưng bạn vẫn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí này trong các bài kiểm tra viết và nói. Đây là cách… Read More »