Tag Archives: ví dụ minh họa cho bài nói

IELTS SPEAKING: ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG ĐẠT ĐIỂM CAO (P1)

Hãy cứ trả lời câu hỏi dù thế nào đi nữa!     Câu hỏi ví dụ:  “What time in a day that you enjoy the most?” MỞ ĐẦU Hmm, It’s hard to think about the best time of the day at first, … CÂU TRẢ LỜI But I would say it’s the afternoon LÝ… Read More »