Tag Archives: Kaplan’s IELTS Premier Third edition

Kaplan’s IELTS Premier Third Edition- Cuốn sách tạo bởi người đồng hành cùng các thí sinh IELTS qua hàng chục năm.

SERIES NHỮNG CUỐN SÁCH IELTS TỐT NHẤT Kaplan IELTS Một sự chuẩn bị toàn diện cho kỳ thi IELTS. >>> Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced Band 6.5+ (có đáp án và CDs) Kaplan IELTS cung cấp các bài ôn luyện chuyên sâu, các phương pháp làm bài và các câu hỏi thực hành giống như bài… Read More »