ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1)

By | Tháng Bảy 1, 2017

ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1).  Việc sử dụng thành thạo các từ ghép (collocations) và thành ngữ hợp lí sẽ giúp bạn tạo ấn tượng vô cùng đậm nét cho bài nói của mình với giám khảo, và tăng khả năng đạt từ band 7.0 trở lên.

Một số ví dụ về Từ ghép là:

the greenhouse effect

business management

financial management

job sastifaction

Dùng thành ngữ, từ ghép để đạt band 7.0 trong IELTS speaking

Nếu có thể sử dụng những cụm từ hiếm gặp và ít thông dụng – điều này chỉ ra khả năng của ứng viên cho thấy họ có nhiều từ vựng hơn là những từ cơ bản mà ai cũng biết. Ví dụ, ứng viên có thể được yêu cầu “descibe one kind of book you love to read” và nếu bạn tar lời đại loại như:

Well… the type of book I like to read is…

Từ “like” là từ vựng khá phổ biến. Hãy thử một từ gì đó thú vị hơn, ví dụ “enjoy”, …
You know, the type of book I enjoy reading the most is...”

Ngoài ra, việc thú vị hóa bài nói của bạn còn cần sự góp mặt của các thành ngữ. Vì dụ ‘one in a blue moon= rất hiếm khi”, và sử dụng cụm thành ngữ này sẽ mang về cho bạn số điểm cao hơn cách dùng “rarely” hay “seldom”. ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1)

Hares and Bears Scene in a Walnut - ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1)

1. “to put in a nut shell” = nói ngắn gọn,

Tóm tắt

Điều này có thể được sử dụng để tổng hợp những gì bạn nói sau khi bạn đưa ra một số chi tiết hoặc nó có thể được sử dụng trước khi bạn đưa ra các chi tiết để tóm tắt những gì bạn đã nói. Nếu bạn dùng nó vào những thời đimể cách nhau thích hợp, bạn có thể dùng nó đến lần thứ 2 nhưng phải thích hợp để tránh lỗi “Lặp từ”.

Giám khảo:

” Can you tell me about your experience of working under pressure?”

Thí sinh:

“Yes, … well, to put it in the nutshell, it was not easy at all…”

Bạn sẽ phải thực hành thêm thành ngữ này vào bài nói rất nhiều để biết chắc chắn cách dùng của chúng.

have a sharp tongue1 - ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1)

2. “tip of my tongue” có nghĩa là bạn gần nhớ ra một thứ gì đó- thường là một cái tên hoặc một con số.

Thành ngữ này có thể hữu ích như một cách “chữa cháy” cho bạn khi bạn không thể nhớ được từ mình cần nói. ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1)

Người kiểm tra hỏi:

“Can you describe one of your worst fears?”

Thí sinh:

” … I would say it’s the fear of height. I would be crying out loud if I was forced to stand on the edge of the mountain without… it’s on the tip of my tongue… the things protect us from falling down…”

Điều này sẽ giúp bạn trong việc suy nghĩ ra từ cần dùng là “safe barriers”, mà vẫn không gây mất điểm về tính lưu loát và mạch lạc của bài nói.

latest?cb=20140922052612 - ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1)

 

3. “To hang out with…”- Đi chơi với ai đó:

Cách này tương tự với mệnh đề như : ” go out with…”, nhưng mang tính “chuyên nghiệp” hơn cho bài nói của bạn.

4. “Put my feet up”- thư giãn

Phải tùy trường hợp bạn mới có thể dùng thành ngữ này, đây là một ví dụ về cách dùng ổn:

Giám khảo hỏi:

“Do you usually visit your friend’s home?”

Thí sinh:

” I come to their homes quite frequently every weekend. I can put my feet up and have some movies with them with some cokes and popcorns, we call it “Movie night”. Their parents also love me as I often bring them some small gifs like fresh eggs I collected from the chickens I have in my house’s back yard…”

(còn tiếp) ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *