Tag Archives: Bài thi nói

Dùng Idioms(thành ngữ) để trông thật “NGẦU” trong bài IELTS SPEAKING

Một trong những điều để phân biệt những người nói tiếng Anh bản xứ và những người học ngoại ngữ là việc dùng các thành ngữ. Trong bài thi IELTS nói, chúng thực sự có thể giúp tăng điểm số của bạn, nếu được sử dụng đúng cách, tuy nhiên, chúng cũng có thể kéo… Read More »