Tag Archives: bí quyết cho bài đọc IELTS

BÍ MẬT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC BAND 9.0 TRONG BÀI ĐỌC IELTS

Để tôi kể bạn nghe một bí mật. Bài kiểm tra đọc IELTS không thực sự là một bài kiểm tra kĩ năng đọc. Điều đương nhiên là bạn cần những kĩ năng như đọc lướt và đọc rà lấy thông tin, tuy nhiên có rất nhiều người làm tốt bài thi IELTS mà không… Read More »