Tag Archives: câu hỏi thường gặp

HỎI& ĐÁP VỀ BÀI IELTS READING

Bài kiểm tra đọc có bao nhiêu phần? Có tất cả ba phần trong bài kiểm tra đọc, mỗi bài đọc có chứa một đoạn văn và khoảng 13-14 câu hỏi. Bài đọc IELTS có tổng cộng 40 câu hỏi. Bạn phải hoàn thành 3 phần đọc trong 60 phút, có nghĩa là bạn nên… Read More »