Tag Archives: IELTS học thuật

TOP 5 CUỐN SÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HỌC IELTS (P2)

3- IELTS Advantage: Reading skills Điểm số mục tiêu :7+ Tính năng của cuốn sách: Cuốn sách này cung cấp cho người đọc một loạt các phương pháp để có thể đọc hiệu quả hơn và cách thấu hiểu văn bản dễ dàng hơn, chẳng hạn như kỹ năng đọc lướt (skimming), đọc rà lấy… Read More »

Có sự khác biệt nào giữa IELTS TỔNG QUÁT và IELTS HỌC THUẬT?

IELTS Học thuật (Academic IELTS) và IELTS Tổng quát (General Training IELTS) là gì? Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, bạn có thể nhận thấy có hai bài kiểm tra khác nhau – Tổng quát và Học thuật. Hai dạng kiểm tra IELTS này có các phần Đọc và Viết khác nhau… Read More »