Tag Archives: listening ILETS p.3

Listening P.3: CẨN THẬN VỚI DẠNG BÀI GHÉP NỐI THÔNG TIN

Làm bài thi nghe IELTS part 3 như thế nào? Ở phần này, thường sẽ có 2-3 nhân vật trong một đoạn hội thoại về chủ đề giáo dục. Tình huống đặt ra có thể là một giảng viên nhận xét các học sinh về một bài thu hoạch vừa làm, hoặc một nhóm sinh… Read More »