Tag Archives: nói về chủ đề

Speaking section 2: LÀM SAO ĐỂ NÓI TRÔI CHẢY VỀ MỘT CHỦ ĐỀ?

Làm thế nào để ẵm gọn điểm trong phần 2- Nói về một chủ đề được cho sẵn? Trong phần này, ứng viên sẽ được cung cấp một topic card với một loạt 4 câu hỏi sẽ được ghi gạch đầu dòng, như hình này minh họa: Bắt đầu … Thí sinh có một phút… Read More »