Tag Archives: bài viết thư IELTS task1

PHẦN 1 CỦA BÀI VIẾT GENERAL IELTS- KHÔNG HỀ KHÓ NHƯ BẠN TƯỞNG!

Ở câu hỏi thứ nhất của phần viết trong bài thi IELTS dành cho dạng không học thuật, thí sinh sẽ được đặt ra một tình huống mà ở đó họ phải viết một bức thư với mục đích là hỏi thông tin gì đó hoặc lí giải cho một vấn đề. Vậy thì, điều… Read More »