Tag Archives: cách làm bài đọc

Thế nào là TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN? Hướng dẫn và lưu ý dành cho bạn:

Các loại câu hỏi >>> Hỏi đáp về bài IELTS reading Thực ra có 2 loại câu hỏi trong phần này: True/False/Not given: dựa vào một sự thật.Yes/No/Not given: dựa trên ý kiến cá nhân. Trong mỗi trường hợp bạn cần quyết định xem thông tin trong văn bản có tương ứng với thông tin… Read More »