Tag Archives: IELTS ôn luyện

NHỮNG “CẠM BẪY” TRONG IELTS LISTENING

NHỮNG “CẠM BẪY” TRONG IELTS LISTENING Bẫy “đánh nhầm ô” Từng có nhiều sinh viên chia sẻ rằng họ có ít nhất một lần đánh nhầm thứ tự của các câu trả lời, thậm chí nhầm cả những phần trả lời của các kĩ năng với nhau. Việc bố trí trang Answer sheet đều tăm… Read More »