Tag Archives: speaking IELTS

DO OR DON’T: NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH TRONG IELTS SPEAKING (P2)

DO OR DON’T: NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH TRONG IELTS SPEAKING (P2). Trong phần trước chúng ta đã đi qua một số lời khuyên về những nhiều nên làm trước và trong kì thi IELTS Speaking phần 1. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua những điều nên tránh để không bị “đánh rơi” điểm trong… Read More »