Tag Archives: từu vựng

TỔ HỢP TỪ TRONG IELTS: VÌ SAO LẠI NÓ LẠI CẦN THIẾT?

Bàn về vấn đề từ vựng trong IELTS, không thể không nhắc đến Tổ hợp từ, hay Cụm từ ghép (Collocations). Việc sử dụng những cụm từ này sẽ cộng mang về thêm nhiều điểm hơn cho thí sinh trong thang điểm Từ vựng- Lexical source (chiếm 25% tổng số điểm của một bài Writing… Read More »