Cụm động từ (Phrasal verb) và những điều cần lưu ý

By | Tháng Bảy 4, 2017

Cụm động từ (Phrasal verb) và những điều cần lưu ý.  Cụm động từ là một tổ hợp từ gồm một động từ chính đi cùng với các giới từ (từ một đến hai giới từ). Khi những từ này được đặt chung với nhau, sẽ tạo ra một nghĩa gần như khác hoàn toàn so với twungf nghĩ riêng biệt của các từ thành phần. Cụm động từ (Phrasal verb) và những điều cần lưu ý.

doyouknow lh - Cụm động từ (Phrasal verb) và những điều cần lưu ý

Cụm động từ (Phrasal verd) là gì?

Cách dùng phrasal verb như thế nào?
Một số cụm động từ phải có một tân ngữ, và một số cụm có thể đặt cả hai phía của tân ngữ:

Ví dụ, nhìn vào ví dụ minh họa này với cụm động từ: “look down on”

“She really look down on people who don’t own a smartphone”

“I feel looked down by people who got higher scores than me”.

Đồng thời, vì mỗi cụm có chứa các động từ, nên chúng ta sẽ phải chia động từ đó tùy theo thì thích hợp với hoàn cảnh.
Ví dụ dưới đây là với từ get rid of (=loại bỏ, vứt cái gì đó đi)
I get rid of the old chest in our basement.”=( Hịên tại đơn)
“I got rid of the old chest in our basement”= (Quá khứ đơn)
“I have got rid of the old stuffs in my house”=(Hiện tại hoàn thành)
“I’m going to get rid of the old broken things in my house”=(Tương lai)

1120a225366d27b703e92a84d39aea4a - Cụm động từ (Phrasal verb) và những điều cần lưu ý

Và cũng có một số có nhiều hơn một ý nghĩa:

“I’m going to take up that position as soon as he leaves the company.”
take up= đảm nhiệm, nhận (1 vị trí)
“My dad finally took up a new hobby; he has been playing badminton for months”
take up= bắt đầu một thói quen, sở thích mới.

Cụm động từ trong IELTS

Chúng có thể rất quan trọng đối với IELTS vì một người có thể sử dụng chúng một cách tự nhiên cho thấy họ có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt. Chúng có thể được sử dụng bằng văn bản trong một số trường hợp và bằng ngôn ngữ nói(speaking). Cụm động từ (Phrasal verb) và những điều cần lưu ý.

Tuy nhiên nếu bạn cố gắng “chèn” thêm những cụm động từ vào trong bài nói hoặc viết nhưng lại không hiểu rõ thực chất nghĩa và cách sử dụng chúng, rất có thể bạn sẽ mắc lỗi, khiến cho bài nói không tự nhiê, và những lỗi này sẽ bị giám khảo chú ý.

>>> ĐỂ ĐẠT BAND 7.0 TRONG IELTS SPEAKING (P1)

Bài viết này sẽ giúp bạn trong việc định nghĩa ý nghĩa và công dụng của mỗi cụm động từ cùng các ví dụ minh họa. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhấn mạnh lại rằng, mỗi cụm động từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo văn cảnh, vì vậy khi ôn tập bạn còn phải nên tìm hiểu trên mạng để xem những biến thể ý nghĩa của cụm động từ đó.

Phrasal VerbMeaning
hang outdành thời gian thư giãn
catch up withbắt kịp ai đó/ cái gì đó/ nắm được tình hình
cut down/back ongiảm bớt
give (something) updừng làm việc gì đó
cut outngừng ăn cái gì đó (vĩnh viễn hoặc trong 1 thời gian dài)
find outphát hiện ra
get along/oncó quan hệ tốt với nhau
fall outtranh cãi và giận dỗi với ai đó
clean updọn dẹp
come acrosstình cờ bắt gặp

Ví dụ về cách dùng của một số cụm động từ trong bài nói:

Cụm động từ (Phrasal verb) và những điều cần lưu ý.

Q: Do you have a good relationship with your neighbors?

A: I have to say that we get along very well. Some neighbors of mine often come to my house for a BBQ party in the weekends. My mom goes hanging out with other housewives down the street quite frequently as well.

Q: Could you tell me what your worst memory so far is?

A: Sure… I guess it must be the time I broke up with my boyfriend. We had a fight and fell out with each other. Many weeks later, we dind’t talk. Finally I sent him a heart-breaking message and put an end to our relationship. Well, that was all.

Cụm động từ (Phrasal verb) và những điều cần lưu ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *