Tag Archives: tìm từ khoa

Làm thế nào để áp dụng kỹ thuật từ khoá trong bài thi IELTS Reading?

Kỹ thuật từ khoá có thể được coi là chiến lược thành công nhất để giải quyết tất cả các câu hỏi trong bài đọc IELTS. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng nó để ghép cách tiêu đề với đoạn văn hoặc để xác định một mệnh đề Yes/No/Not given. Tuy nhiên, có… Read More »